ZKOUŠKY

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ZKOUŠKÁCH

  • Jakmile ukončíte kurz, autoškola má dle § 32, odst. 1 zákona č. 247/ 2000 Sb., maximálně 15 dní na podání žádosti ORP (magistrátu) o termín zkoušky
  • ORP (magistrát) má dle § 32 odst. 3 zák. č. 247/ 2000 Sb., od doručení žádosti o termín zkoušky, 15 dní na to, aby zkouška PROBĚHLA (bohužel, aktuálně se, z důvodu nedostatku komisařů, přidělované termíny pohybují cca v horizontu 1 měsíce od podání žádosti
  • je nutno počítat s tím, že zkouška nemusí začít v úřadem stanoveném čase, ale později, dle aktuálních možností komisařů v daný den zkoušky
  • dle § 19, odst. 5, pís. h) Vyhlášky č. 167/ 2002 Sb. podepisuje žadatel o řidičské oprávnění Protokol o zkoušce (protokol žadatel podepisuje, pokud se zápisem souhlasí; – pokud žadatel podepsat Protokol o zkoušce odmítne, podepisuje jej lektor a žadatel má zákonný nárok požádat ORP o přezkoumání)

 

  • Zkoušky probíhají v režimu 1. pokus každé dílčí zkoušky a případně 2 opravné pokusy

Není-li žadatel úspěšný, musí před další zkouškou absolvovat ZNOVU dílčí část kurzu, z oblasti, v níž nebyl úspěšný, tedy 10 teoretických výukových hodin anebo 28 vyučovacích hodin praktického výcviku.

PRŮBĚH ZKOUŠEK

  • Zkouška skupiny B/Ba se skládá ze 2 dílčích částí – testy + praktická jízda
  • Zkouška moto skupin se skládá ze 3 dílčích částí – testy+ jízda na cvičné ploše + jízda městem

1. TEORETICKÁ ZKOUŠKA

  • žadatel na PC vyplní test a pokud je úspěšný, což znamená dosáhnout výsledku minimálně 43, z maximálního počtu 50 bodů, postupuje k praktické části zkoušky

2. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

  • jste-li úspěšná/-ý u testů, postoupíte k praktické části zkoušky – před tím, než usednete za volant, čeká Vás prokázání základních znalostí a dovedností úkonů přípravy vozidla před jeho použitím, dalším krokem je jízda dle pokynů komisaře
Přesunout se na začátek