INFO O KURZECH PRO ŽADATELE

 • Minimální, tedy POVINNÝ!, rozsah kurzu autoškoly pro žadatele o řidičské oprávnění je dán legislativou – zákonem
  č. 247/ 2000 Sb.

TEORETICKÁ VÝUKA sk. B/ Ba

 • 10 x 45 min. teoretických konzultačních hodin
 • Zdravověda

PRAKTICKÝ VÝUKA sk. B/ Ba

 • 2 x 45 min. údržba vozidla
 • 28 x 45 min. praktické jízdy

TEORETICKÁ VÝUKA MOTO skupin

 • 8 x 45 min. teoretických konzultačních hodin
 • Zdravověda

PRAKTICKÝ VÝUKA MOTO skupin

 • údržba vozidla
 • 13 x 45 min. praktické jízdy

TEORETICKÁ VÝUKA sk. B+E

 • 6 x 45 min. teoretických konzultačních hodin
 • zdravověda

PRAKTICKÝ VÝUKA sk. B+E

 • údržba vozidla
 • 8 x 45 min. praktické jízdy

TEORETICKÁ VÝUKA sk. B96

 • ŽÁDNÁ

PRAKTICKÝ VÝUKA sk. B96

 • 1 x 45 min. praktické jízdy

Vyučovací hodina je VŽDY v délce 45 min.!!!

Teoretická výuka většinou probíhá ve 2 blocích, což vyžaduje 2 účasti na teoretické výuce.

Výuka, v souladu s § 18 zákona č. 247/ 2000 Sb., probíhá formou individuálního studijního plánu, čímž je podstatná část teoretického vzdělávání přenesena do kompetence žadatele a teoretická výuka v autoškole probíhá formou konzultací.

Praktická výuka standardně probíhá v rozsahu 2 x 45 min. jako jeden výukový celek v jeden den, čili výjezdů je 14 po 90 minutách. Zákon umožňuje poslední jízdy „sdružit“ a absolvovat výjezd v délce 4 vyučovacích hodin.

V průběhu kurzu je nezbytné absolvovat jednu účast na výukovém bloku zdravovědy.

Praktický výcvik v autě vždy začíná na cvičišti, které se nachází za OC Futurum, blízko kanceláře a učebny na Novinářské ulici.

Vaše první jízdy budou probíhat mimo centrum, v klidnějších částech města a příměstských oblastech, abyste získali jistotu. V průběhu kurzu se naučíte vše potřebné pro Vaše samostatné fungování v silničním provozu – ovládání vozidla, rozjezdy, včetně rozjezdů do kopce, parkování (podélné, šikmé, kolmé), řešení situací v městském provozu, můžete si vyzkoušet cestu po dálnici, případně dálkovou jízdu. Seznámení žadatelů s postupy a pokyny komisařů u zkoušky je samozřejmostí.

Pokud se po absolvování povinného výcviku nebudete cítit na zkoušku, můžete si následně dokoupit kondiční jízdy = doplňovací výcvik, abyste zvýšili pravděpodobnost svého úspěchu u zkoušky.

Přesunout se na začátek