ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ NA ZKOUŠKU

  • Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení prvního řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně-psychologický pohovor a školení začínajících řidičů
  • POZOR!!! Vztahuje se i na ŘO udělené před 01.01.2024!!!
Přesunout se na začátek