OZ =VRATKA řidičského oprávnění - odebrání na dobu 1 roku a déle = po vybodování anebo při odebrání ŘO (trest uložen správním orgánem anebo soudem)

  • přijetí do autoškoly může proběhnout nejdříve 1. pracovní den po ukončení trestu
  • nutno doložit Výpis z karty řidiče z ORP nikoli z CZECH POINT, ne starší měsíce
  • nutno doložit Lékařský posudek, vydaný praktickým lékařem, ne starší 30 dní
  • nutno doložit dopravně-psychologické vyšetření od akreditovaného dopravního psychologa – kontakt můžeme poskytnout

DOPORUČENÍ:

  • po uplynutí 1/2 trestu je možno žádat správní orgán (ORP/soud), který trest udělil, o prominutí zbytku trestu

OZ = VRATKA řidičského oprávnění po době delší než 3 roky od pozbytí zdravotní způsobilosti, do jejího nabytí

  • nutno doložit Výpis z karty řidiče z ORP nikoli z CZECH POINT, ne starší měsíce
  • nutno doložit Lékařský posudek, vydaný praktickým lékařem, ne starší 30 dní
Přesunout se na začátek