ROZSAH ŠKOLENÍ ZAČÍNAJÍCÍCH ŘIDIČŮ

  • Školení pro začínající řidiče, kterým bylo uděleno 6 bodů za spáchání přestupku/ trestného činu – do 2 let od udělení prvního řidičského oprávnění
  • Účastník školení začínajících řidičů předloží provozovateli autoškoly výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní
  • Předmětem výuky v rámci školení začínajících řidičů je získání a prohloubení znalostí teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
  • Výuka probíhá v rozsahu 1 vyučovací hodiny
  • Předmětem výcviku v rámci školení začínajících řidičů je praktická jízda pod dohledem učitele výuky a výcviku. Výcvik probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Výcvik lze provést na dvoukolovém vozidle jen v případě, že účastníkovi výcviku nebylo uděleno řidičské oprávnění pro řízení jiného vozidla
  • Na výcvik navazuje vyhodnocení chování řidiče při výcviku, které provádí učitel výuky a výcviku v rozsahu 1 vyučovací hodiny
Přesunout se na začátek