PŘED ZAHÁJENÍM KURZU

  • před zahájením kurzu musíte doložit Lékařský posudek vydaný praktickým lékařem a Žádost o přijetí k výuce a výcviku
  • kurz můžete zahájit nejdříve 18 měsíců před nabytím plnoletosti
  • chcete-li zahájit kurz před dovršením plnoletosti, musí Vaši Žádost o přijetí k výuce a výcviku podepsat zákonný zástupce

DOPORUČENÍ, UPOZORNĚNÍ:

  • používáte-li korekci zraku, doporučujeme Vám nechat si zapsat praktickým lékařem do posudku obě možnosti, tedy BRÝLE/ KONTAKTNÍ ČOČKY (kód 01.06), ikdyž aktuálně využíváte jen jednu z nich, neboť omezení uvedené v Lék. posudku bude přepsáno ve stejné formulaci do Vašeho řidičského oprávnění
  • v Lékařském posudku MUSÍ být uvedena adresa trvalého bydliště SHODNÁ s adresou v OBČANSKÉM PRŮKAZU
Přesunout se na začátek