L17 = ŘIDIČÁK V 17- TI LETECH

  • OD 01.01.2024 MOHOU NA ZKOUŠKY ŽADATELÉ 17+
  • NÁSTUP DO AUTOŠKOLY MOŽNÝ 18 MĚSÍCŮ PŘED DOVRŠENÍM 17 LET
  • PRŮBĚH KURZU = STEJNÝ POVINÝ ROZSAH JAKO PRO KATEGORII 18+ (10 TEORETICKÝCH VYUČOVACÍCH HODIN + 28 VYUČOVACÍCH HODIN PRAXE + ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA + ÚDRŽBA VOZIDLA)
  • PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ŘIDIČKÝ PRŮKAZ BUDOU DO KARTY MLADÉHO ŘIDIČE 17+ ZAPSÁNI MENTOŘI (MAX. 4), TITO BUDOU MÍT MENTORING TAKÉ ZAPSÁN I VES VÉ KARTĚ ŘIDIČE
  • PODMÍNKY PRO MENTORA:  – MIN. 10 LET DRŽITEL ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B                                                                                                                                                                         – V POSLEDNÍCH 5 LETECH NEMĚL ZÁKAZ ČINNOSTI                                                                                                                                                                                     – 0 BODOVÉ KONTO ŘIDIČE
  • POVINNOSTI MENTORA:        – NESMÍ BÝT PŘI JÍZDĚ POD VLIVEM ALKOHOLU/ JINÉ OMAMNÉ LÁTKY                                                                                                                                                   – AKTIVNÍ SPOLUJEZDEC                                                                                                                                                                                                                                       – AKTIVNÍ DOHLED NAD ŘIDIČEM 17+                                                                                                                                                                                                                 – AKTIVNĚ POSKYTUJE RADY ŘIDIČI 17+                                                                                                                                                                                                             – V PŘÍPADĚ NEHODY BUDE PROVĚŘENO ZDA NEZANEDBAL SVÉ POVINNOSTI                                                                                                                                       – V PŘÍPADĚ POCHYBENÍ MŮŽE OBDRŽET SANKCI
  • ŘIDIČ 17+ I MENTOR MOHOU VYUŽÍT MOBILNÍ APLIKACI L17
  • VOZIDLO ŘÍZENÉ ŘIDIČEM L17 MŮŽE BÝT PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST OZNAČENO
Přesunout se na začátek