PŘED ZAHÁJENÍM KURZU

 • před zahájením kurzu musíte doložit Lékařský posudek vydaný praktickým lékařem a Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • kurz můžete zahájit nejdříve 18 měsíců před nabytím plnoletosti
 • chcete-li zahájit kurz před dovršením plnoletosti, musí Vaši Žádost o přijetí k výuce a výcviku podepsat zákonný zástupce

DOPORUČENÍ, UPOZORNĚNÍ:

 • používáte-li korekci zraku, doporučujeme Vám nechat si zapsat praktickým lékařem do posudku obě možnosti, tedy BRÝLE/ KONTAKTNÍ ČOČKY (kód 01.06), ikdyž aktuálně využíváte jen jednu z nich, neboť omezení uvedené v Lék. posudku bude přepsáno ve stejné formulaci do Vašeho řidičského oprávnění
 • v Lékařském posudku MUSÍ být uvedena adresa trvalého bydliště SHODNÁ s adresou v OBČANSKÉM PRŮKAZU

CO VÁS V AUTOŠKOLE ČEKÁ

 • Minimální, tedy POVINNÝ!, rozsah kurzu autoškoly pro žadatele o řidičské oprávnění je dán legislativou – zákonem
  č. 247/ 2000 Sb.

TEORETICKÁ VÝUKA sk. B/ Ba

 • 10 x 45 min. teoretických konzultačních hodin

PRAKTICKÝ VÝUKA sk. B/ Ba

 • zdravověda
 • 2 x 45 min. údržba vozidla
 • 28 x 45 min. praktické jízdy

Vyučovací hodina je VŽDY v délce 45 min.

Teoretická výuka většinou probíhá ve 2 blocích, což vyžaduje 2 účasti na teoretické výuce.

Výuka, v souladu s § 18 zákona č. 247/ 2000 Sb., probíhá formou individuálního studijního plánu, čímž je podstatná část teoretického vzdělávání přenesena do kompetence žadatele a teoretická výuka v autoškole probíhá formou konzultací.

Praktická výuka standardně probíhá v rozsahu 2x 45min. jako jeden výukový celek v jeden den, čili výjezdů je 14 po 90 minutách. Zákon umožňuje poslední jízdy „sdružit“ a absolvovat výjezd v délce 4 vyučovacích hodin.

V průběhu kurzu je nezbytné absolvovat jednu účast na výukovém bloku zdravovědy.

Praktický výcvik v autě vždy začíná na cvičišti, které se nachází za OC Futurum, blízko kanceláře a učebny na Novinářské ulici. Vaše první jízdy budou probíhat mimo centrum, v klidnějších částech města a příměstských oblastech, abyste získali jistotu. V průběhu kurzu se naučíte vše potřebné pro Vaše samostatné fungování v silničním provozu – ovládání vozidla, rozjezdy, včetně rozjezdů do kopce, parkování (podélné, šikmé, kolmé), řešení situací v městském provozu, můžete si vyzkoušet cestu po dálnici, případně dálkovou jízdu. Seznámení žadatelů s postupy a pokyny komisařů u zkoušky je samozřejmostí.
 
Pokud se po absolvování povinného výcviku nebudete cítit na zkoušku, můžete si následně dokoupit kondiční jízdy = doplňovací výcvik, abyste zvýšili pravděpodobnost svého úspěchu u zkoušky.

ZKOUŠKY

 • Zkouška skupiny B/Ba se skládá ze 2 dílčích částí

1. TEORETICKÁ ZKOUŠKA

 • žadatel na PC vyplní test a pokud je úspěšný, což znamená dosáhnout výsledku minimálně 43, z maximálního počtu 50 bodů, postupuje k praktické části zkoušky

2. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

 • jste-li úspěšná/-ý u testů, postoupíte k praktické části zkoušky – před tím, než usednete za volant, čeká Vás prokázání základních znalostí a dovedností úkonů přípravy vozidla před jeho použitím, dalším krokem je jízda dle pokynů komisaře

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ZKOUŠKÁCH

 • Jakmile ukončíte kurz, autoškola má dle § 32, odst. 1 zákona č. 247/ 2000 Sb., maximálně 15 dní na podání žádosti ORP (magistrátu) o termín zkoušky
 • ORP (magistrát) má dle § 32 odst. 3 zák. č. 247/ 2000 Sb., od doručení žádosti o termín zkoušky, 15 dní na to, aby zkouška PROBĚHLA (bohužel, aktuálně se, z důvodu nedostatku komisařů, přidělované termíny pohybují cca v horizontu 1  měsíce od podání žádosti
 • je nutno počítat s tím, že zkouška nemusí začít v úřadem stanoveném čase, ale později, dle aktuálních možností komisařů v daný den zkoušky
 • dle § 19, odst. 5, pís. h) Vyhlášky č. 167/ 2002 Sb. podepisuje žadatel o řidičské oprávnění Protokol o zkoušce (protokol žadatel podepisuje, pokud se zápisem souhlasí; – pokud žadatel podepsat Protokol o zkoušce odmítne, podepisuje jej lektor a žadatel má zákonný nárok požádat ORP o přezkoumání)
 
 • Zkoušky probíhají v režimu 1. pokus každé dílčí zkoušky a případně 2 opravné pokusy. 
Není-li žadatel úspěšný, musí před další zkouškou absolvovat ZNOVU dílčí část kurzu, z oblasti, v níž nebyl úspěšný, tedy 10 teoretických výukových hodin anebo 28 vyučovacích hodin praktického výcviku.
 

PRAVIDLA

 • čím častěji jezdíte, tím vyšší pravděpodobnost Vašeho úspěchu, vše si lépe zapamatujete a činnosti zautomatizujete
 • je nezbytné, abyste perfektně uměli teorii – v autě se musíte rozhodovat rychle a bezpečně, nemáte k dispozici žádnou nápovědu ani 3 možnosti!

OZ =VRATKA řidičského oprávnění - odebrání na dobu 1 roku a déle = po vybodování anebo při odebrání ŘO (trest uložen správním orgánem anebo soudem)

 • přijetí do autoškoly může proběhnout nejdříve 1. pracovní den po ukončení trestu
 • nutno doložit Výpis z karty řidiče z ORP nikoli z CZECH POINT, ne starší měsíce
 • nutno doložit Lékařský posudek, vydaný praktickým lékařem, ne starší 30 dní
 • nutno doložit dopravně-psychologické vyšetření od akreditovaného dopravního psychologa – kontakt můžeme poskytnout

DOPORUČENÍ:

 • po uplynutí 1/2 trestu je možno žádat správní orgán (ORP/soud), který trest udělil, o prominutí zbytku trestu

OZ = VRATKA řidičského oprávnění po době delší než 3 roky od pozbytí zdravotní způsobilosti, do jejího nabytí

 • nutno doložit Výpis z karty řidiče z ORP nikoli z CZECH POINT, ne starší měsíce
 • nutno doložit Lékařský posudek, vydaný praktickým lékařem, ne starší 30 dní
Přesunout se na začátek